12 maart Ledenvergadering aanvang 20.00 uur.      18 maart  Vogelbeurs        

     9.30-12.00 uur. Duivensportcentrum, Pr.Beatrixlaan 240 Apeldoorn