Welkom op de Website van Vogelvereniging KANARIA A12 Apeldoorn

Facebook www.facebook.com/kanariaapeldoorna12

GEEN VOGELBEURS TOT NADER BERICHT

 Info Open Kampioen van Apeldoorn op TT pagina

 

Opgericht 23 januari 1936

Aangesloten bij de NBvV
Secretariaat: B van Rijkom       bvrijkom@planet.nl       06-55848174

www.duivensportcentrum.com/verenigingen/kanaria/

Voor actueel nieuws w.b. vergaderingen/lezingen zie de Agenda pagina.

Info over ringenbestelling, zie hiervoor de Nieuws pagina