Zondag 21 april Vogelbeurs 9.30-12.00 uur.

Duivensportcentrum, Pr.Beatrixlaan 240 Apeldoorn

Succes voor leden op COM Wereldshow zie NIEUWSPAGINA

Mogelijkheid tot bezoeken 2 lezingen zie hiervoor AGENDA