Info Kanaria

Vogelvereniging Kanaria A12 Apeldoorn.
Opgericht in 1936 en daarmee de oudste vereniging ter plaatse.
Secretariaat is gevestigd in Apeldoorn te bereiken op 06-55848174
Doel van de vereniging is het promoten van de vogelsport op een verantwoorde wijze d.m.v. lezingen en uitwisselen van ervaringen. Daarnaast het houden van jaarlijkse tentoonstelling en het bieden van de mogelijkheid te kopen of verkopen van vogels middels een goedgekeurde Vogelbeurs volgens de regelgeving van de NBvV, waarbij Kanaria is aangesloten.

        Lidmaatschap Vogelvereniging Kanaria.

Lid worden van vogelvereniging Kanaria kan d.m.v. bellen met de secretaris                 B van Rijkom 06-55848174 of door u aan te melden op onze maandelijkse bijeenkomsten in de maanden sept t/m april elke 3e  maandag van de maand. Zie ook elders op deze site. De contributie bedraagt € 32,- per jaar + eenmalig € 4,50 inschrijfgeld. Jeugdleden 12-17 jaar, donateurs en gastleden betalen €15,- per jaar. Contributie te voldoen voor 1 februari op naam van Kanaria met vermelding van naam en contributie op rek.no. NL94 RABO 0393248100. U ontvangt dan elke maand ons contactorgaan/nieuwsbrief en bent lid van de NBvV, welke staat voor de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Ook het blad Onze Vogels uitgegeven door deze bond ontvangt u gratis per maand. Verenigingsavonden vinden plaats op elke 3e maandag van de maanden sept.tot mei in het Duivensportcentrum aan de Pr.Beatrixlaan 240 te Apeldoorn. Door lid te worden heeft u tevens de mogelijkheid vogelringen te bestellen en deel te nemen aan Tentoonstellingen. Een goede begeleiding hierin is een mogelijkheid gegeven door ervaren kwekers.Mogen wij ook u welkom heten?

Kanaria, een kleurrijke vogelvereniging voor een boeiende en leerzame hobby.


Inschrijven nieuw lid.

Informatie (gast) lid worden.

Een mail naar: bvrijkom@planet.nl

of bel  06-55848174

en verdere info zal u worden toegezonden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer weten over de NBvV?


Klik onderstaande link

HTTP://WWW.NBVV.NL