Welkom

Op de website van vogelvereniging Kanaria

Facebook www.facebook.com/kanariaapeldoorna12

Opgericht 23 januari 1936

Aangesloten bij de NBvV

Secretariaat: Bert van Rijkom tel: 06-55848174 mail: bvrijkom@planet.nl

Voor informatie over ons onderkomen www.duivensportcentrum.com/verenigingen/kanaria/

Voor actueel nieuws w.b. vergaderingen/lezingen zie de Agenda pagina.