Geschiedenis

Oprichting
Tijdens bijeenkomsten van vogelliefhebbers in de regio Apeldoorn (die bestonden uit het bij elkaar hokken en vogels bekijken en het uitwisselen van onderlinge ervaringen) werd op 23 januari 1936 in het Nuts gebouw aan de Korenstraat te Apeldoorn besloten een vogelvereniging op te richten. Deze vereniging genaamd Vogelvereniging Kanaria bestond voornamelijk uit kleur- en zangkanarie kwekers. Er was nog geen sprake van regelmatig vergaderen en het houden van tentoonstellingen. Na inschrijving bij de Kamer van Koophandel was de oprichting een feit en werd besloten zich aan te sluiten bij de Algemene Bond voor kanariekweek en beschermde vogels. Het huidige NBvV.
In 1937 werd reeds de eerste tentoonstelling georganiseerd toen nog in de maand januari. Het houden van onderlinge tentoonstellingen groeide al snel uit tot het organiseren van nationale tentoonstellingen. Samen met een vereniging in Lochem waren zij hiermee de enige in Gelderland.

Vereniging in 1942.

Geschiedenis
In de oorlogsjaren werd de vereniging bestuurd door een voorzitter de heer. Kruitbosch en een secretaris de heer. Klein. Dit was clandestien bestuurswerk. Behalve samenwerking met eerder genoemde bond werd ook contact gezocht met de Nederlandse Kleurkwekersclub, de huidige Ned. Bond van Vogelliefhebbers.
Binnen Kanaria werden er door de leden vele prijzen gewonnen, zowel op onderlinge als nationale tentoonstellingen. Midden jaren 60 bestond de vereniging uit zo’n 220 leden en werden er op een onderlinge tentoonstellingen met 800-1000 vogels deelgenomen.

Duivensportcentrum
In de jaren 70 werd Kanaria volwaardig lid van de stichting Duivensportcentrum. Tot op de dag van vandaag worden hier de vergaderingen en tentoonstellingen van o.a. Kanaria gehouden.
Midden jaren 80 nam het aantal zangkanariekwekers binnen de vereniging snel af. Wel werd geprobeerd de zang te stimuleren door als vereniging zich aan te sluiten bij de Grote Kring Noord West Veluwe.

Jubileum
In 1996 werd door Kanaria de eerste keer een Districts tentoonstelling georganiseerd met meer dan 2.500 vogels verdeeld over het hele Duivensportcentrum. In 2001 en 2004 werd dit kunststukje herhaald met de opening bij het Cortenbosch College. In 2011 werd het 75 jarig bestaan gevierd, met een jubileum tentoonstelling Het aantal ingezonden vogels is inmiddels teruggelopen tot 500. In 2013 organiseerde Kanaria samen met de NBVV een grote Kleurkanarie TT met meer dan 1.200 kleurkanaries.

Stand van zaken
Sinds 2022 wordt een gezamenlijke tentoonstelling georganiseerd samen met zusterverenigng Partrokia.